Snezone

Det, vi kalder snezoner, er et "belastningskort", der angiver, hvilke mængder sne, der skal tages hensyn til hvert sted.

Sommerhuse og opbevaring

Sommerhuse / skure / depot med tagspær har ikke beregnede rygninger, men er testet med let tag indenfor snezone 2.5 i fuldskalaforsøg