Snözon

Det som vi kallar snözoner är en ”lastkarta” som anger vilka laster av snö som ska tas i beaktande på respektive ort.

Stugor och förråd

Stugor/friggebodar/förråd med takåsar har inte beräknade åsar, men är prövade med lätt tak inom snözon 2,5 i fullskaleprov .