Snözon

Det som vi kallar snözoner är en ”lastkarta” som anger vilka laster av snö som ska tas i beaktande på respektive ort.


Flex

Våra Flex-stugor levereras med prefabricerade takstolar. Dessa är beräknade till snözon 3,5/4 med betongtakpannor. (I JABOs sortiment är det endast Flex-stugorna som levereras med prefabricerade takstolar).


Övriga stugor och förråd

Stugor/friggebodar/förråd med takåsar har inte beräknade åsar, men är prövade med lätt tak inom snözon 2,5 i fullskaleprov (gäller samtliga stugor och förråd förutom Flex-sortimentet).