Som-en-lek-projektet

Varje trädgård är den perfekta platsen för lek.
Vill du lägga till något extra kanske det är dags att satsa på en gungställning där du kan välja till rutchkana. Mycket skratt för lite arbete. 

Så här gör du

 

1. Placera alltid gungställningen på en plan yta, helst på gräs eller sand.

2. Se till att avståndet till andra föremål, till exemepel hus, staket eller
tvättlina, är minst två meter. 

3. Säkerställ att gungställningen är väl förankrad och inte kan välta.

4. Sätt fart på gungan och upplev den hisnande känslan tillsammans med barnen. 

Tänk på det här

  • Redan Platon, i antikens Grekland, ansåg att leken skulle vara grundläggande i all utbildning. 

  • Placera lekredskapet så att du har uppsitkt över det från huset.

  • Kontrollera konstruktionen på lekredskapet regelbundet för att upptäcka eventuella skador. 

Tips! Välj alltid CE-märkta lekredskap. Märkningen garanterar att kraven uppfylls enligt EU:s leksaksdirektiv.