Förrådsdörrar

Förrådsdörrar

Dörrar för olika behov

Smycka fasaden på ditt hus, garage, förråd, friggebod eller stuga med en dörr. Till en snygg byggnad krävs rätt dörr – både vad gäller stil och kvalité. Kvalitetsaspekten är naturligtvis minst lika viktig som det estetiska. Våra dörrar är indelade i två klasser, 10° och 18°. Gradbeteckningarna betyder att dörrarna tål 10° respektive 18° temperaturskillnad mellan ute- och inneluft. Mängden trä i dörrkonstruktionen är avgörande för formstabilitet och hållbarhet. Därför har vi försett våra dörrkonstruktioner med fem tvärgående reglar på dörrar respektive sex på garagedörrarna.

Se våra skötselråd för dörrar