Fokus på miljön

I över 50 år har vi arbetat med trä i alla möjliga former och är ledande i Sverige på det vi gör. Och med framgång följer ansvar. Därför verkar och tillverkar vi med miljön i fokus.

Jabo utvecklar sina produkter för att passa det nordiska klimatet. Nyckeln är smarta konstruktioner med gedigna dimensioner. Hållbarhet handlar dock inte bara om kvalitet utan även att tillverkningen sker med rätt material från rätt källor. 

Vår vision är att alla Jabos träprodukter ska vara PEFC eller FSC®-märkta (FSC-C020908). Bakom märkningarna står globala, oberoende, ideella organisationer som verkar för ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk.

 
 
 

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certifcation schemes är en global, fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjepartscertifering.

FSC®

Forest Stewardship Council® är en global, oberoende, ideell organisation som verkar för uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk. Med certiferingen eftersträvas en väl avvägd balans mellan ekonomi, miljö och sociala frågor.

Vår FSC® licenskod är FSC®-C020908, fråga gärna oss om vilka produkter som berörs.


CE-märkning

Man skiljer på lekredskap för offentlig/gemensam miljö och lekredskap som är avsedda för enskilt privat bruk. Lekredskap för enskilt privat bruk (gungor, rutschbanor och studsmattor etc) definieras som leksaker och ska vara CE-märkta enligt EU:s leksaksdirektiv (2009/48/EG) CE-märkta lekredskap är inte avsedda för offentlig miljö som t ex gemensam lekplats för fl erbostadshus eller radhus.

NTR A

NTR A är en träskyddsklass avsedd för virke i permanent kontakt med mark, samt i konstruktioner ovan mark, där personsäkerheten kräver att de inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera och byta ut.

Hållbarhetspolicy

Alla behöver vi på olika sätt förhålla oss till de ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar som världen står inför. Genom ett  helhetsperspektiv på hållbarhetsarbete och utvalda fokusområden vill vi på NRI på ett konkret sätt ta vårt ansvar för dagens och framtidens samhälle. Vår ambition är att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela affärsprocessen och kommuniceras till alla som berörs av vår verksamhet. Vi vill lära, inspirera och agera. Det här är vår riktning på den resa som bara har börjat.

Klicka här för att läsa NRI Hållbarhetspolicy (pdf) 

​Download Sustainability Policy, English version (pdf)