Målning av varmförzinkad stål

Kan bättringsmålas med kallgalv.