JABO FLEX - Större valfrihet

 64501 Bm1

När det gäller personlig valfrihet är det ingen som slår oss. Konceptet FLEX är en kollektion som består av stugor i många olika utseenden och modeller, från 15-25 kvm. FLEX byggs i moduler. Du kan byta ut valfritt antal väggmoduler i respektive grundsats mot våra många olika FLEX-moduler (se nedan). Modulerna monteras var du vill när du sätter ihop stugan. Bygg din FLEX-stuga i vårt planeringsverktyg JABO Studio.

Attefallshus i olika storlekar

Ett attefallshus får uppföras i den omedelbara närheten till din bostad. Högsta höjd från mark till taknock får vara max 4 meter. Du kan också bygga flera attefallshus på din tomt, så länge totala byggnadsarean inte överstiger 25 kvadratmeter. Ett attefallshus får användas både som komplementsbostadshus/permanentbostad, förråd eller garage. I JABOs FLEX-sortiment finns attefallshus i storleken 25 kvadratmeter.

Ansökan för attefallshus

Du behöver inte göra någon bygglovsansökan för att bygga attefallshus. Däremot ska anmälan till byggnadsnämnden göras. Mer information om ansökningshandligar/bygganmälan för attefallshus hittar du på Boverkets hemsida >>

 

Sätt stilen och välj fritt bland våra olika Flex-moduler.

FÖNSTER     DÖRRAR  (VÄNSTER- OCH HÖGERHÄNGDA)    
Modul 6x18 fönster (5088).jpg      Modul 9x10 fönster vänster (5093).jpgModul 9x4 fönster över (5084).jpg     Modul dörr med avlångt glas vänster (5076).jpgModul dörr med rak panel vänster (5072).jpg    
SKJUTDÖRRSPARTI     FARSTUKVIST    
Tranemo skjutglasparti.jpg     Farstukvist 2,3 m²