Underhåll av sandlådor

För att minska sprickbildningar och förkorta förruttnelser bör delarna oljas in före montering. Sandlådan ska behandlas med impregnering alternativt grundfärg + täckfärg då den levereras i obehandlat trä.

Sandlådan skall löpande kontrolleras så att inga vassa träflisor eller skruvar sticker ut och kan skada de lekande barnen. Skruva in eller byt ut skruvar som sticker ut, tag bort och slipa ner vassa trädelar som kan skada.