Integritetspolicy


Jabo värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller för dig som besöker www.jabo.se

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter är info@jabo.se Vår postadress är kryptongatan 1, 431 53 Mölndal.

I korthet: Hur behandlar vi dina personuppgifter?

När du besöker www.jabo.se behandlar vi dina personuppgifter för att:

  • Analysera hur vår hemsida används, och visa dig våra anpassade erbjudanden på andra hemsidor som du besöker.
  • Om du kontaktar oss behandlar vi dina personuppgifter t.ex. för att kunna svara på ett kundserviceärende och ge dig en offert på måttbeställda byggvaror.
  • Om du får våra nyhetsbrev eller annan marknadsföring behandlar vi dina personuppgifter för att du ska få våra nyhetsbrev.
  • Om du bett oss sluta skicka marknadsföring till dig lagrar vi information om det för att säkerställa att du inte ska få marknadsföring från oss.

Vår detaljerade beskrivning av personuppgiftsbehandlingen finns nedan.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Nordic Room Improvement Holding AB  med organisationsnummer 556890–1770 (”NRI”), ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig. NRI äger bolaget JABO Nordic AB och är ansvarig för insamlingen och behandlingen av de personuppgifter som samlas in när du besöker ww.jabo.se. Det innebär att NRI bestämmer ändamål och medel med behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress info@jabo.se. Vår postadress är kryptongatan 1, 431 53 Mölndal.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Nedan kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är. Du kan även läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

När du besöker vår hemsida

Vi analyserar hur hemsidan används och visar dig relevanta erbjudanden på andra sidor du besöker baserat på sådan analys. Vi förklarar detta i detalj i tabellerna nedan.

Vi får dina personuppgifter från din enhet när du besöker hemsidan samt från våra samarbetspartners Google och Facebook som använder sådan information de har sedan tidigare för att visa dig intressanta erbjudanden från oss.

För att kunna inhämta personuppgifter för analys och marknadsföring enligt nedan använder vi cookies. I vår informationstext om cookies förklarar vi mer i detalj hur detta går till. Du hittar den här.

Lagringstid: Personuppgifterna kommer lagras under tretton (13) månader från ditt besök och anonymiseras därefter.

Google och Hotjar kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Hur länge Google lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras integritetspolicy och hur länge Hotjar behandlar dina personuppgifter kan du läsa om här.

För att analysera hur vår hemsida används
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

Analysera hur du använder vår hemsida i syfte att kunna förbättra våra produkter och tjänster. För att göra detta använder vi Googles analysverktyg Google Analytics samt Hotjar.


Analystjänsten innebär att det placeras ett unikt ID på din enhet för att kunna särskilja besökare och se mönster över hemsidans användning. Vi kan dock inte se vem du är.


Personuppgifterna vi samlar in behandlas för att optimera funktion, laddhastighet och förändra hemsidan för att passa dig som besökare.

• IP-adress

• Geografisk plats

• Annan information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på, enhetsinformation och hur många gånger du besökt hemsidan

• Information som Google och Hotjar har om dig sedan tidigare, t.ex. från vilken hemsida du hittade oss

Samtycke

Vi inhämtar ditt samtycke för att analysera hur du använder vår hemsida i syfte att ge dig en bättre upplevelse.

Du kan undvika Google Analytics genom att ladda ner och installera det här browserprogrammet.

 

För att visa intressanta erbjudanden från oss på andra sidor du besöker
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

·  Marknadsföra våra produkter genom att visa erbjudanden och nya produkter vi tror är intressanta för dig. Vi visar marknadsföring till just dig på Google, Facebook och/eller Instagram samt andra hemsidor som du besöker. Vi gör detta baserat på sådan information som dessa parter har om dig sedan tidigare.

Vi kan visa erbjudanden genom att använda marknadsföringstjänster från Google och/eller Facebook

·  IP-adress

·  Geografisk plats

Därefter ser du sökresultat och reklambanners baserat på:

·  Analys av hur du använder vår hemsida

·  Information som marknadsföringstjänsterna har om dig sedan tidigare, t.ex. från vilken hemsida du hittade oss

Samtycke

Vi inhämtar ditt samtycke för att kunna ge dig anpassad marknadsföring som är relevant för dig baserat på den information vi har om dig, t.ex. baserat på det som du har visat intresse för på vår hemsida.

Här kan du göra val om den marknadsföring du ser från Google och under rubriken annonsinställningar på Facebook kan du välja vilken marknadsföring du vill se på Facebook.

Lagringstid: Du kommer att se marknadsföring från oss under tretton (13) månader från ditt besök på vår hemsida.

Google och/eller Facebook kommer fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Hur länge Google och/eller Facebook lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras respektive integritetspolicy.

 

 

För att kommunicera med dig och besvara kundservicearenden
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund

·  Kommunicera med dig, t.ex. via e-post och telefon

·  Besvara dina frågor

·  Namn

·  E-postadress

·  Telefonnummer

·  Adress

·  Annan information du lämnar

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig och besvara dina frågor.

Lagringstid: Vi gallrar som utgångspunkt dina personuppgifter inom sex månader från att vår kontakt rörande ärendet har avslutats. I särskilda fall kan vi komma att lagra personuppgifter under längre tid, t.ex. om du uttryckligen ber om att bli kontaktad om en vara återkommer i lager.

 

 

För att kunna kontakta dig och ge dig en offert på måttbeställda varor
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
· Kontakta dig om måttbeställda varor på din e-postadress eller telefonnummer som du har angett på vår webbplats

· E-postadress

· Namn

· Telefonnummer

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna ge dig en offert på måttbeställda byggvaror utifrån din begäran.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras i sex månader efter det att du har skickar dina uppgifter till oss i samband med att du använt vårt verktyg för måttbeställda varor.

 

För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig

Denna tabell beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att vi skickar nyhetsbrev och marknadsföring till dig.

För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
· Skicka marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post och/eller sms som du har anmält att du vill ha genom att registrera dig för våra nyhetsbrev

· E-postadress

· Telefonnummer

Samtycke

Vi inhämtar ditt samtycke för att kunna skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig.

Lagringstid: Om du har samtyckt till att få marknadsföring från oss kommer vi att fortsätta skicka det till dig fram tills att du avregistrerar dig eller invänder mot marknadsföring. Det har du rätt att göra när som helst.  

Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss. Om du tackar nej lagras dina personuppgifter i vårt avregistreringsregister tills vidare.

 

Om du bett oss sluta skicka marknadsföring till dig

Nedan beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter om du avregistrerat dig från vår marknadsföring.

För att följa marknadsföringsregler
Behandlingar som utförs Personuppgifter som behandlas Laglig grund
• Om du meddelat att du inte önskar få vår marknadsföring kommer vi lagra en notis om det i ett ”avregistreringsregister” för att säkerställa att vi inte marknadsför oss mot dig

• E-postadress

• Telefonnummer

Rättslig förpliktelse

Vi har en skyldighet enligt marknadsföringslagen att säkerställa att du inte får utskick om du har avregistrerat dig från våra utskick.

Lagringstid: Du kommer finnas i vårt ”avregistreringsregister” tills vidare.

 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på NRI. Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

  • våra IT-leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde för att vi ska kunna ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt;
  • Google och Hotjar som analyserar användningen av hemsidan och därför kan komma att få tillgång till dina personuppgifter om hur du använder vår hemsida samt Google och Facebook för att visa dig relevant marknadsföring.

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna integritetspolicy.


Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi och de aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall använder vi oss dock tredje parter samt av IT-leverantörer som på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner behandlar och därmed överför dina personuppgifter utanför EU/EES. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att överföringen kan grundas på EU-kommissionens beslut eller standardavtalsklausuler med kompletterande säkerhetsåtgärder.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter, t.ex. om vilken laglig grund vi har för delningen eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett ovan.


Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi har gjort en bedömning att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.


Vilka rättigheter har du?

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Nedan kan du läsa mer om vilka dessa rättigheter är.

Om du har några frågor om rättigheterna eller vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.


Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det samtycke som du lämnat till oss för vår behandling av dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Läs mer om profilering ovan.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär ovan. I vissa fall kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter även om du invänt mot behandlingen. Det kan ske om vi kan uppvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.


Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få en kopia av dina personuppgifter.


Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.


Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlas för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället vill att vi begränsar hur vi behandlar dina personuppgifter.


Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.


Rätt att inge klagomål

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.

Denna integritetspolicy fastställdes av Nordic Room Improvement Holding AB den 26 maj 2021.