Privatlivspolitik

Nordic Room Improvement Holding AB (herefter NRI Group) respekterer den personlige integritet og retten til at have kontrol over sine personlige data. Nordic Room Improvement Holding AB, sammen med de helejede datterselskaber Duri Svenska AB, Lundbergs Produkter AB og JABO Nordic AB, tilsammen NRI Group, er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger og er ansvarlig for at sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Oplysninger om, hvilke data der behandles, til hvilke formål, det juridiske grundlag for behandlingen, hvor længe dataene opbevares, rettigheder osv. kan findes nedenfor.

Indsamling af personlige data

NRI Group er transparent omkring, hvordan og hvorfor personlige data indsamles og behandles. Behandling henviser til enhver håndtering af personlige data, såsom indsamling, opbevaring og brug.

NRI Group behandler primært følgende personoplysninger:
Navn, CPR-nummer (for kunder med enkeltmandsvirksomhed), kontaktoplysninger, adresse, betalingsoplysninger og kundehistorik.
Navn og kontaktoplysninger på igangværende forretningsforbindelser,
Navn og kontaktoplysninger på tidligere forretningsforbindelser,
Navn, CPR-nummer, ansøgningsdokumenter og kontaktoplysninger på jobansøgere.
NRI Group behandler ingen følsomme personoplysninger.

NRI Group indsamler primært personoplysninger direkte fra den registrerede via kundeordre, telefonisk kontakt, e-mail, personligt møde eller via hjemmeside og sociale medier. I nogle tilfælde indsamler NRI Group oplysninger fra andre end den registrerede, f.eks. fra offentligt tilgængelige kilder og fra tredjeparter i form af kontaktlister eller oplysninger fra kreditvurderingsbureauer.

I tilfælde, hvor NRI Group indsamler data fra en anden end den registrerede, informeres den registrerede om behandlingen så hurtigt som muligt og senest inden for en måned efter, at dataene er indsamlet.

Formålet med NRI Groups behandling af personoplysninger

  • Etablering og vedligeholdelse af kontraktlige relationer

NRI Group behandler personoplysninger i forbindelse med udarbejdelse af aftaler med nye kunder, leverandører eller samarbejdspartnere og til administration og opfyldelse af eksisterende aftaler med nuværende og tidligere kunder, leverandører eller samarbejdspartnere.

Personoplysninger om kunder, der er privatpersoner, behandles for at opfylde NRI Groups forpligtelser i henhold til aftalen med den registrerede, såsom håndtering af betaling, levering og håndtering af klager og garantispørgsmål.

Personoplysninger om forretningsforbindelser registreres med henblik på at opretholde en kontakt. Behandlingen er baseret på NRI Groups interesse i at opretholde forretningsforbindelser og i at kommunikere med de registrerede. NRI Group vurderer som udgangspunkt, at denne interesse vejer tungere end de registreredes interesse i beskyttelse af deres personlige integritet. Personoplysningerne vil udelukkende blive behandlet til det tilsigtede formål og kun så længe den registrerede er en forretningskontakt for NRI Group.

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for, at NRI Group kan afgive tilbud og opfylde sine kontraktlige forpligtelser.

  • Når man rekrutterer

NRI Group behandler personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocedurer.

Det kan forekomme, at personoplysninger behandles i computersystemerne hos NRI Groups tilknyttede virksomheder og organisationer, som NRI Group samarbejder med i rekrutteringsprocessen. Personoplysningerne vil blive opbevaret af NRI Group og dets partnere i det tidsrum, der er nødvendigt for at gennemføre rekrutteringsproceduren.

Under rekrutteringsproceduren får ansøgerne mulighed for at give samtykke til, at NRI Group opbevarer personlige data til fremtidige rekrutteringsbehov. Ansøgeren kan til enhver tid trække et sådant samtykke tilbage. Hvis den registrerede ikke længere giver samtykke til, at NRI Group behandler personoplysningerne til fremtidige rekrutteringsprocedurer, vil oplysningerne blive slettet.

  • Til brug i marketingkommunikation

NRI Group behandler e-mailadresser for at udføre direkte markedsføring af virksomhedens produkter. Oplysningerne behandles på grundlag af NRI Groups interesse i at opretholde forretningskontakter og at kommunikere med den registrerede som en forretningskontakt.

NRI Group mener, at disse legitime interesser opvejer den registreredes interesse i ikke at få oplysningerne behandlet.

  • Til udvikling og forbedring af NRI Groups produkter og tjenester.

NRI Group behandler kommunikation vedrørende virksomhedens produkter og services. Oplysningerne behandles ud fra NRI Groups interesse i at kunne udvikle og forbedre virksomhedens produkter og services samt til statistiske formål og kvalitets- og miljøarbejde.

NRI Group vurderer, at denne interesse vejer tungere end den registreredes interesse i ikke at få behandlet oplysningerne.

  • Opbevaringstider

Behandlingen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og indebærer, at personoplysninger ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til formålet med behandlingen. NRI Group sletter regelmæssigt personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, hvortil de blev indsamlet.

Nogle oplysninger kan opbevares længere, hvis det kræves af andre lovkrav, f.eks. regnskabsloven.

De samme persondata kan opbevares flere forskellige steder til forskellige formål. Det kan betyde, at data, der er blevet slettet fra et system, fordi de ikke længere er nødvendige, kan forblive i et andet system, hvor de opbevares under et andet juridisk grundlag eller til et andet formål, hvor der stadig er brug for personoplysningerne.

Uanset ovenstående gemmes oplysningerne aldrig længere, end det er tilladt i henhold til den gældende persondatalovgivning.

  • Personlige data, der opbevares af tredjeparter

NRI Group kan dele personoplysninger med NRI Groups databehandlere. NRI Groups databehandlere behandler personoplysninger på NRI Groups vegne og i henhold til NRI Groups instruks. NRI Group har databehandlere, der håndterer transport og leverancer, markedsføring og IT-services.

NRI Group har skriftlige aftaler med sine databehandlere. I henhold til disse aftaler garanteres sikkerheden for de behandlede personoplysninger, og databehandleren forpligter sig til at overholde NRI Groups sikkerhedskrav og krav vedrørende international overførsel af personoplysninger.

NRI Group kan dele personoplysninger med virksomheder i vores egen koncern for at kunne levere vores tjenester og produkter. Det betyder, at de også har brug for nogle oplysninger om dig som kunde.

NRI Group kan dele personoplysninger med entreprenører, underentreprenører og detailhandlere til administrative formål vedrørende kunder og kontaktpersoner og til direkte markedsføring af NRI Groups produkter. Hvis en sådan deling finder sted, er de virksomheder, der modtager dataene, ansvarlige for personoplysningerne. Disse parter må dog ikke bruge personoplysningerne til noget andet formål end at levere tjenesten eller produktet eller på de vilkår, vi angiver.

NRI Group sælger aldrig personoplysninger til andre med henblik på direkte markedsføring eller lignende. I øvrigt videregiver NRI Group kun oplysninger, hvis ufravigelig lovgivning kræver det, eller hvis den registrerede har givet samtykke til det.

Rettigheder

Den registrerede har i henhold til gældende persondatalovgivning ret til at anmode om et såkaldt registerudtræk med oplysninger om de persondata, som NRI Group behandler om den enkelte. En sådan anmodning skal være skriftlig og underskrevet af personen selv for at undgå uautoriseret adgang til personoplysninger.

Den registrerede har også til enhver tid ret til at anmode NRI Group om at rette eller slette den enkeltes personlige data.

Den registrerede har til enhver tid ret til at afmelde sig vores nyhedsbrev eller direct marketing-mailings. Dette kan gøres via et link i mailen eller ved at kontakte NRI Group. I så fald vil NRI Group ophøre med at behandle den registreredes personoplysninger til dette formål.

I slutningen af dette dokument finder du kontaktoplysningerne på NRI Group, som du kan bruge til at udøve dine rettigheder.

Du har normalt ret til at udøve dine rettigheder gratis. Men hvis anmodningen er åbenlyst ubegrundet eller urimelig, kan vi enten opkræve et rimeligt gebyr eller vælge ikke at opfylde anmodningen.

NRI Group vil svare på en anmodning uden unødig forsinkelse og normalt inden for en måned. Hvis der kræves yderligere tid, eller hvis vi af en eller anden grund ikke er i stand til at opfylde anmodningen, vil vi informere dig om dette. Vi kan også anmode om yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt for at bekræfte identiteten.

Klager

Hvis du mener, at personoplysninger behandles i strid med gældende lovgivning, eller at dine rettigheder ikke respekteres af os, bedes du kontakte os. Du har også ret til at indgive en klage til den svenske databeskyttelsesmyndighed. Yderligere oplysninger om, hvordan du går frem, kan findes på den svenske databeskyttelsesmyndigheds hjemmeside.

Småkager

NRI Groups hjemmesider bruger cookies, som er små tekstfiler, der gemmes på din computer. Vi kan ikke se nogen personlige oplysninger om dig gennem de cookies, vi indsamler. Vi bruger cookies til at få hjemmesiden til at fungere på en sikker måde og til at forbedre brugeroplevelsen.

Læs mere om vores cookies.

Vi bruger forskellige typer af cookies:

Sessionscookies gemmes midlertidigt på din computer, når du besøger NRI Groups hjemmesider for at sikre, at hjemmesiderne fungerer korrekt under dit besøg, og de fjernes, så snart browseren lukkes.

Permanente cookies gemmes på din computer og hjælper vores hjemmeside med at genkende en IP-adresse ved dit næste besøg for at gøre dit besøg lettere. Permanente cookies forbliver på din computer, indtil de slettes.

Førstepartscookies gemmes på din computer af NRI Group, når du besøger vores hjemmesider.

Bloker eller slet cookies

Du kan altid ændre dine browser- eller enhedsindstillinger for at blokere eller slette cookies. Nogle dele af hjemmesiden er dog afhængige af cookies for at fungere korrekt, og funktionaliteten kan blive forringet, hvis du indstiller din browser til ikke at acceptere cookies.

Ændring af privatlivspolitikken

NRI Group kan ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden. Vi vil annoncere ændringer på vores hjemmeside www.nrigroup.se

Nordic Room Improvement Holding AB
Kryptongatan 1
431 53 Mölndal, Sverige

info@nrigroup.se
031-7061900